Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Pokiaľ ste u nás zaregistrovaný, prosím prihláste sa, a väčšina údajov bude vyplnená automaticky.
 
Údaje o produktoch, ktoré spotrebiteľ vracia * Povinné údaje
Číslo objednávky alebo faktúry:  *
Dátum prevzatia tovaru:  *
Presný názov / druh produktu, počet ks:  *
 
Žiadate vrátiť:

€ (ak sa vracia len časť predmetu zmluvy)
Dôvod vrátenia:
Preferovaný
spôsob vrátenia peňazí:

 
Vaše osobné údaje  
Krstné meno:  *
Priezvisko:  *
E-Mail:  *
 
Údaje o firme
Meno firmy:  
IČO firmy:  
DIČ (IČ DPH) firmy:  
 
Vaša adresa
Ulica a popisné č.:  *
PSČ:  *
Mesto:  *
Krajina:  *
 
Vaše kontaktné informácie
Mobil:  *
Fax: